Прамысловасць Рэспублікі Беларусь

Тэрмін выдання - жнівень

Буклет змяшчае статыстычную інфармацыю па найважнейшых эканамічных паказчыках развіцця прамысловасці Рэспублікі Беларусь.

У буклеце ў рэгiянальнам i галiновым разрэзах прадстаўлена інфармацыя аб колькасці прамысловых арганізацый, аб'ёме і індэксах прамысловай вытворчасці, зянятасцi, асноўных сродкаў и iнвестыцыях ў прамысловасць, вынiках фiнансавай дейнасцi.

Выданне змяшчае метадалагічныя тлумачэнні да асобных статыстычных паказчыкаў, ілюстравана графікамі і дыяграмамі.